MÜNAFIK

Rifat Serdaroğlu:
“Müslüman olmadığı halde, Müslümanları aldatmak için Müslüman görünen
kişilere münafık, denir.”
İmam-ı Buhari, “Sahih-i Buhari” adlı eserinde kimlere münafık denileceğini
şöyle anlatır;
Münafığın işareti 3’ tür;
-Konuştuğu zaman yalan söyler,
-Vaat ettiğinde hulf eder. (Sözünde durmaz)
-Emanete ihanet eder.

Bir insanda bu üç vasıf mevcutsa o, “Büyük Münafık ’tır.”
Bu kişiler iki dünyalarını da kaybetmişlerdir. Haram, Yalan, İhanet, İftira bunların gıdalarıdır.
Bizi yönetenlerin içinde “Münafık” var mıdır?
Beraberce bakalım;

Hepimiz Ermeniyiz!

Emin Çölaşan:
Sevgili okuyucularım, düzmece soykırım iddialarının 100. yılında yine geride kaldık, avuç içi kadar Ermenistan’dan bir düzine gol yedik.
1915 yılındaki o kanlı vuruşmalarda iki taraftan da on binlerce insan ölmüştü.
Osmanlı vatandaşı Ermeniler, Rus ordusuna karşı binbir güçlükle savaşan askerimizi
arkadan vuruyor, sivillerin yaşadığı köylere ve kentlere acımasızca saldırıyordu.
Özellikle 1915 yılında korkunç katliamlar yaşandı. Hükümet bunun çaresini farklı bir biçimde buldu:
Savaş bölgelerinde yaşayan ve ordumuzu arkadan vuran Ermenileri topluca göç ettirmek.
Osmanlı arşivleri açık. Alınan kararlar arasında bir adet bile “Ermenileri vurun, öldürün”
emri yok.


Ermeniler neden tehcir edildi?

Mehmet Ali Güller: Ermeniler neden 1. Dünya Savaşı’nın başlamasından bir süre sonra, 1915 yılında tehcir edildi Ermeni milliyetçiliğinin partisi Taşnaksutyun’un tarihi, işte bu soruya yanıt veriyor. Mehmet Perinçek‘in Kaynak Yayınları‘ndan çıkan “Ermeni Milliyetçiliğinin Serüveni” isimli kitaptan yararlanarak anlatalım:
NASIL ULUSLARARASI MESELE OLDU?
Ermeni meselesi 1915’in değil, çok daha öncesinin, 1877’nin meselesidir; 1877-1878 Türk-Rus savaşıyla uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Ayastefanos Antlaşması’na konan 16. madde ile Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde reformlara başlanması ve bu reformlar tamamlanana kadar da Rusya’nın işgal ettiği toprakları terketmemesi öngörüldü.
Berlin Konferansı’nda ise Ayastefanos’un 16. maddesinin yerine 61. madde kabul edildi. Bu madde ile reformların denetlenmesini sadece Rusya değil, konferansa katılan 6 büyük devlet sağlayacaktı.
İşte böylece 1950’lerden itibaren çetecilikle başlayan bir iç mesele, dış ülkelerin müdahale ettiği bir uluslararası mesele haline gelmiş oldu!

CUMHURİYET HALK PARTİSİ Mİ? – CEMAAT HALK PARTİSİ Mİ?

Hakan SÖNMEZ:
CHP’nin sahip çıkacağını düşündüğümüz ve Milletvekili olarak bu ülkeye en iyi şekilde hizmet edebilecek olan Yar-Sav Kurucu Başkanı Sayın Ömer Faruk Eminağaoğlu’na söz verildiği halde milletvekili adayı olarak gösterilmemesi çok ilginçti. Kaldı ki, CHP Artvin tabanının Uğursuz Uğur olarak nitelendirdiği ve hali hazırda CHP Artvin Milletvekili olan Uğur BAYRAKTUTAN’ı bütün tepkilere rağmen tekrar 1.sıraya koyması, partinin seçim vaadi olan “1. Sınıf demokrasiye” ters düşmüştür. Ve şunu çok iyi biliyorum ki; Sayın Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU’na sahip çıkılmamasının asıl sebebi, Y-CHP içerisine yerleştirilen cemaatçi gurubun parmağının olmasıydı. Çünkü Sayın Eminağaoğlu zamanında Cemaat ve AKP’ye korkulu rüyalar yaşatan cesaretli bir hukukçumuzdur. İsterseniz ne demek istemeye çalıştığımı şöyle aktarayım…