Translate

.

.

Küresel düzeni Çin-Rusya şekillendirecek


Mehmet Ali Güller
ABD’nin 21. yüzyılda da “tek süper devlet” olabilmesinin yegane yolu, Çin’i çevrelemekti. Obama‘nın 2010 tarihli Asya-Pasifik merkezli güvenlik doktrininin hedefi de buydu.
Örneğin ABD Japonya ve Güney Kore’deki askeri varlığı üzerinden Çin’i çevreleyecekti. Örneğin ABD ASEAN gibi örgütler üzerinden Çin’i ekonomik olarak çevreleyecekti. Örneğin ABD Çin’i sorunlu olduğu komşularıyla yakınlaşarak çevreleyecekti.
Fakat bu çevreleme yöntemlerinin başarılı olabilmesi, ABD’nin Rusya’yı “daha geniş Batı”ya dahil edebilmesine bağlıydı. Rusya ancak Avrupa üzerinden Batı’ya eklemlenirse Avrasya bloku bölünür ve Çin yalnızlaşırdı.
Henüz o çapta olmasa da, aynı durum Hindistan için de geçerliydi. Çin-Rusya-Hindistan ittifakı 500 yıllık Batı hakimiyetinin sonu anlamına geliyordu!
SURİYE VE UKRAYNA KRİZLERİ
Bu süreçte ABD iki “zorunlu hata” yaptı: Birincisi Rusya’yla Suriye’de, ikincisi de Ukrayna’da karşı karşıya geldi.
Zorunlu hata dememiz şundandır: Ukrayna krizi ABD için hem AB’yle “gevşeyen bağımlılık ilişkisinin” restorasyonu için ihtiyaçtı, hem de Rusya’yı Suriye cephesinde geri adım attırabilmek için ihtiyaçtı…

Tehlike büyüktür

Adı, Erdal Eren’di…
17 yaşındaydı; devrimciydi; 12 Eylül darbecileri yaşını büyütüp idam etti.
Büyük şairimiz Gülten Akın bu yürek yakan cinayetin ardından “Büyü” adlı şiirini yazmıştı:
“Büyü de baban sana büyü de büyü acılar alacak yokluklar alacak büyü de baban sana,
büyü de baban sana
büyü de büyü
bitmez işsizlikler açlıklar alacak
büyü de baban sana, büyü de baban sana büyü de büyü baskılar işkenceler kelepçeler gözaltılar zindanlar alacak,
büyü de baban sana
büyü de büyü
büyüyüp de on yedine geldiğinde
baban sana idamlar alacak.”
“Baba” yani “devlet baba”; genç fidanların canını almaya devam ediyor!
Sanılmasın ki…

1 Kasım kime ne getirecek?

Anayasa'nın 114. maddesine göre, seçimlerin yenilenmesi hükümetinde  siyasi partilere, AKP 11, CHP 6 , MHP 3 HDP 3 bakanlık düşüyor.
Yine 114. madde, ''Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır'' diyor.
CHP ve MHP kabul etmediğini ilan etti. Ne var ki yine Anayasaya göre  bakanlar Meclis dışından da oluyor. Anayasada da ''partililer'' dediğinden, Başbakan acaba CHP veya MHP'ye kayıtlı ve fakat AKP'ye meyilli birilerini bulup, bakan yapabilir mi ?
Başbakan milletvekillerinden yazılı cevap alacağını açıkladı. Milletvekillerinin ret cevabını sonradan ''görevden kaçtılar'' diye kullanmak üzere ve ''Milletvekilleri kabul etmedi, ben de anayasanın gereğini yaptım, partiye kayıtlı üyelerden dışarıdan bakan yaptım'' diyebilir.
1) AKP, 45 günlük zamanı doldurmak için, koalisyon görüşmesi yapıyorum diye CHP'yi kullandı. Bu konuda açıklaması da inandırıcı olmadı. Şimdi de milletvekili kabul etmedi, partiliyi bakan yaptım derse şaşmayın.
Eğer yaparsa, bu gibi siyasi entrikalar, AKP'ye olan tepkiyi artırır. 1 Kasım seçimlerinde beklenenden daha düşük oy alabilir.