Translate

Ülkü Adatepe yi

Ülkü Adatepe yi

Gaf­let, da­la­let hat­ta hı­ya­net!..

7 Ha­zi­ra­n’­a ka­dar can ci­ğer ku­zu sar­ma­sı ne gü­zel gi­di­yor­lar­dı…
İk­ti­dar ile HDP, bir­lik­te­lik­le­rin­de son de­re­ce mut­luy­du­lar…
İk­ti­dar, te­rör ör­gü­tü PKK ile pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­muş, ne is­te­di­ler­se ve­ri­yor­du…
Ve­ri­len ta­viz­le­rin adı “i­le­ri de­mok­ra­si­” ol­muş­tu…
Kol ko­lay­dı­lar!..
HDP he­ye­ti İm­ra­lı-Kan­dil ara­sın­da me­kik do­ku­yor­du…
İm­ra­lı­’ya dev­le­tin tek­ne­siy­le gi­di­yor­lar, Kan­di­l’­e git­mek için K. Ira­k’­a pa­sa­port­suz ge­çi­yor­lar­dı…


Bun­la­rı ha­tır­la­maz­sak ol­maz!..
HDP’­li­ler tür­lü ba­ha­ne­ler­le şen­lik­ler dü­zen­li­yor­lar, Apo pos­ter­le­ri, PKK bay­ra­ğı de­ni­len pa­çav­ra­lar, PKK renk­le­ri de­ni­len sa­rı-kır­mı­zı-ye­şil renk­li fla­ma­lar her ye­ri süs­lü­yor­du…
Di­yar­ba­kır ve di­ğer il­ler­de Apo’­nun İm­ra­lı­’da çe­ki­len son fo­toğ­ra­fı­nın yer al­dı­ğı dev Kürt­çe afiş­ler cad­de­ler­de ası­lıy­dı…

Gidiş feci: Uyanın!

Örnekler var. Yanımızda oldu. Yanı başımızda. Gözümüzün önünde. Bizde olmaz demeyin.
Tırmanma böyle başlıyor.
Boşnaklar bir yaptı.
Sırplar iki cevap verdi.
Büyüdü. Alev aldı.
Bosna-Hersek bölündü.
200 bin kişi öldü.
2 milyon insan yer değiştirdi.
Irak’ta aynısı oldu. Bir taraf ABD’yi arkasına aldı, diğer taraf kendi mezhebine tutundu.
Tek tek bombalar.
Süreklilik kazandı.
15 yıldır Irak yanıyor.
1 milyon kişi öldü.
14 milyon insan yer değiştirdi.
Libya’da da aynısı yaşandı. Tırmanma 10 günde 15 kişinin ölümüyle başladı. Karşılıklı vuruşmalar hızlandı. Ölenler günde 150 kişiye ulaştı. 5 yıldır Libya yanıyor.
Aynısı Suriye’de oluyor.
Ölü sayısı 200 bini geçti. Suriye kan gölünden kaçıp komşu ülkelere sığınmacı olanlar 4 milyonu (2.5 milyonu Türkiye’de) geçti. 3 yıldır Suriye yanıyor. ABD’nin kendisi bile Irak’ta Saddam dönemini, Libya’da Kaddafi dönemini, Suriye’de Esad dönemini aramaya başladı.Uyanın!
Gidiş feci.

Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde! Sebebi ise Büyük Okyanus'taki...

Yurt genelinde sıcalıklar mevsim normallerinin üzerinde. Sebebi ise Büyük Okyanus'taki deniz suyu sıcaklığının artması yani "El Nino". Önümüzdeki hafta yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağı Türkiye, Ağustos'u da sıcak geçirecek.Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde! Sebebi ise Büyük Okyanus'taki...
Özellikle Ağustos'ta sıcaklık daha da aratcak. 

Bunun nedeni ise "El Nino" yani Büyük Okyanus'ta deniz suyu sıcaklığının artması.

Sadece Türkiye değil dünya El Nino etkisinde. Hindistan ve Pakistan en çok etkilenen ülklerin başında geliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, bu etkinin 2016 Baharına kadar sürebileceğine dikkat çekiyor.

El Nino olayı tüm dengeleri bozdu. Son günlerde yurdun Kuzeyi, Akdeniz'e göre daha sıcak. 

Dünya en son El Nino'yu 2009'da yaşadı. En güçlü El Nino ise 1997 ve 1998 yıllarında görüldü. Küresel ölçekte büyük iklim dalgalanmaları bu dönemlerde bazı bölgelerde aşırı sıcaklık ve kuraklığa, bazı bölgelerde ise yağış ve fırtınalara neden olmuştu.

HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN
KAMERA: ŞENGÜL DERİN

ulusalkanal.com.tr


Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde! paylaşan: ulusalkanal